ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ, თქვენი პირადი მონაცემების უსაფრთხოებას, ამიტომ გარწმუნებთ, რომ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავება, ხორციელდება  უსაფრთხოების ნორმების დაცვით და არ არის ხელმისაწვდომი მესამე პირისათვის,  თქვენი ნებართვის გარეშე.

მთელი თქვენი პირადი ინფორმაცია, დაკავშირებული  ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებასთან(სახელი, გვარი, მისამართი, ელ. მისამართი, დაბადების თარიღი, ტელეფონის ნომერი, პირადი ნომერი),  ავტომატურ რეჟიმში მუშავდება და გადაეცემა მხოლოდ ავიაკომპანიას, ბილეთების კომფორტული და წარმატებული დაჯავშნისა და  შეძენისათვის.

ყველა სხვა შემთხვევაში, ეს ინფორმაცია არ გადაეცემა მესამე პირს, გარდა საქართველოს რეპუბლიკის  კანონმდებლობით  გათვალისწინებული, გამონაკლისი შემთხვევებისა.

იმისათვის რომ მოგაწოდოთ საუკეთესო შემოთავაზება, გამოიყენეთ „COOKIES“ ფაილები, რათა ჩვენი ვებ-გვერდი გაცილებით სრულყოფილი და მაქსიმალურად მორგებული იყოს, თქვენს საჭიროებებსა და სურვილებზე.

 

დაგვიკავშირდით

თ.იოსებიძის 49, თბილისი, საქართველო

დეტალები

კომპანიის სახელი:
შპს ფლაი.ჯე
IATA კოდი:
                              68321035                            
საიდენთიფიკაციო კოდი:
405424964