ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ თქვენი პირადი მონაცემების უსაფრთხოებას, ამიტომ გარწმუნებთ, რომ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავება ხდება უსაფრთხოების ნორმების დაცვით და არ არის ხელმისაწვდომი მესამე პირისათვის, თქვენი ნებართვის გარეშე.

მთელი თქვენი პირადი ინფორმაცია, დაკავშირებული ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებასთან (სახელი, გვარი, მისამართი, ელ. მისამართი, დაბადების თარიღი, ტელეფონის ნომერი, პირადი ნომერი), მუშავდება ავტომატურ რეჟიმში და გადაეცემა მხოლოდ ავიაკომპანიას, ბილეთების კომფორტული და წარმატებული დაჯავშნისა და  შეძენისათვის.

ყველა სხვა შემთხვევაში, ეს ინფორმაცია არ გადაეცემა მესამე პირს, გარდა საქართველოს რეპუბლიკის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებისა..

იმისათვის რომ მოგაწოდოთ საუკეთესო შემოთავაზება, გამოიყენეთ cookies ფაილები, რომელთა დახმარებითაც, ჩვენს ვებ-გვერდზე, შევაგროვებთ ინფორმაციას და გამოვიყენებთ ვებ-გვერდის სრულყოფისათვის და შესაბამისად, თქვენი კომფორტისათვის.

დაგვიკავშირდით

032 2401717
577 490086
help@fly.ge
თბილისი, საქართველო, ჩუბინაშვილის ქ.50

დეტალები

სახელი:
ს.ს ფლაი ჯი
IATA კოდი:
68321035
საინდეფიკაციო კოდი:
405010376